VÅRA OMRÅDEN

VÅRA OMRÅDEN

Suicideprevention


Vi samarbetar med Suicide zero för att förebygga, öka kunskapen och ge verktyg för att minska självmord. Vi föreläser på skolor, företag och för myndigheter. Vi erbjuder utbildningar.


Vi vill hjälpa dig att:

- få inblick i hur problemen påverkar individen och organisationen

- identifiera problemen i tid

- hantera problemen så att medarbetaren får hjälp i tid och organisationen skyddas

Beroendeproblematik


Stress och missbruk hör ofta ihop. Visste du att 40% av de personer som visar symtom på utbrändhet, även har ett missbruk. Vi vill ge dig kunskap och verktyg för att skapa ett agerande ledarskap och att våga leda i svåra situationer.Vi vill hjälpa dig att:

- få inblick i hur problemen påverkar individen och organisationen

- identifiera problemen i tid

- ger dig verktyg för att förebygga samt för att hantera problemen i vardagen när de uppstått

- hantera problemen så att medarbetaren får hjälp i tid och organisationen skyddas

Psykisk ohälsa

 

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar. Det är fortfarande ett ämne som vi har svårt att prata om och på arbetsplatser är det skamfullt och tabubelagt. Psykisk ohälsa är dyrt, särskilt för arbetsgivaren.


Vi fokuserar på stressfaktorer, depression och missbruk så att du kan agera på varningssignaler och förebygga problemen. Vi ger konkreta verktyg så du kan både agera innan det händer men också när det redan hänt. Vi vill hjälpa dig att:

- få inblick i hur problemen påverkar individen och organisationen

- identifiera problemen i tid

- hantera problemen så att medarbetaren får hjälp i tid och organisationen skyddas


Målet är att bidra till en beteendeförändring och skapa tydlighet och motivation som gör att deltagarna känner igen tecken och vågar ta tag i psykisk ohälsa tidigare och att de agerar på ett bra sätt. 

Livly Konsulting föreläser, utbildar och erbjuder rådgivning och behandling vid psykisk ohälsa. 


Hållbarhet


Köpvillkor

Organisationsnr: 

          969789-7701

steffen.olsen@livlykonsulting.se


Livly Konsulting

Sandbäcksgatan 7,
653 40 Karlstad