Hållbarhet

Hållbarhet


Varför är hållbarhet viktigt för oss?

För oss är hållbart företagande en förutsättning för att överleva som företag.  Vi tycker att det viktigt att bidra till allas lika värde, minskad psykisk ohälsa, förebygga missbruksproblematik och förbättrad arbetsmiljö. 


Vilka områden har vi valt att jobba med i vårt hållbarhetsarbete?



Hälsa och välbefinnande 


Livly jobbar med psykist ohälsa och hjälper företag att ta fram policy för att leva ett hälsosamt liv, minska beroende och öka människors välbefinnande. Vi utbildar och försöker öka medvetenheten om psykisk ohälsa. Bidra till en långsiktig hantering av psykisk ohälsa både strategiskt samt operativt så det integreras i det löpande arbetet i företag, myndigheter och kommuner. 


Vad gör vi?


- Förebygger och behandlar missbruk på arbetsplatser

- Jobbar idellt för att minska missbruk via föreningsarbete

- Tillgängliggör sjukvård riktat till missbrukare och minska antalet sjukskrivningar och dödsfall

- Förhindra antalet självmord genom att samarbeta med Suicide Zero 

- Påverka den psykiska ohälsan genom att bearbeta politiker och beslutsfattare samt via media i så stor utsträckning som möjligt


Utmaning för oss?




God utbildning för alla

Vi utbildar för att bidra till att förebygga ohälsa, allas lika värde och för att ta ett samhällsansvar i och med den ökande psykiska ohälsan.

V


- Skapa inkluderande arbetsplatser

- Bidra till trygga utbildningsmijöer där vi erbjuder en trygg miljö och med jämlikhets-, diskriminerings- och mångfaldsaspekter i åtanke. Vi vill skapa en inkluderande miljö där alla personer känner sig välkomna och sedda.



Jämställdhet och mångfald

Genom information ska vi öka medvetenheten för jämställdhetsfrågor och eftersträva en öppen attityd och likabehandling inom hela företaget.

Vi jobbar för att vårt företag ska vara inkluderande, jämställt och spegla samhället likväl som att försöka påverka våra intressenter och kunder att ta ansvar i dessa frågor.


Vad gör vi?

- Vi är engagerade i Region Vämland och Länsstyrelsens arbete för ett för ett jämställt Värmland. 

- Nolltolerans mot särbehandling, bristande respekt för människor och främja likabehandling

- Vi jobbar med värdegrunden hos våra kunder och hos oss själva. Vi är stolta över vårt arbete med likabehandling, öka kunskap och förståelse för människors olikheter.


 


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För oss handlar det om att göra gott, att få ut människor i arbetslivet och att skapa hållbara företag och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi som arbetar på Livly Konsulting är verksamhetens absolut viktigaste tillgång. Det är viktigt för oss att du som jobbar hos oss mår bra, att vi bidrar och utvecklas tillsammans och att du har kul på jobbet. Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för vår framgång, konkurrenskraft och långsiktiga värdeskapande. Vi främjar jämlikhet och uppmuntrar olikheter och mångfald. Vi jobbar med jämnställdhet, att alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 



Vad gör vi?


- Vi bidrar till sysselsättning i samhället och engagerar oss ideellt i andra företag för att stimulera tillväxt och företagandet i Värmland och Sverige.

- Vi engagerar oss i unga och entreprenörer både i form av mentorskap och stöd. Mindre företag är de som skapar flest nya jobb. Vi engagerar oss både i nyföretagarcentrum och Ung företagsamhet. 

-    Ansvarsfull tillväxt – vi vill växa och investera långsiktigt i vår verksamhet. Vi ser ständigt över våra kostnader för att kunna erbjuda så bra pris som möjligt. Genom att vara effektiva kan vi växa med fler kunder och större volymer på ett ansvarsfullt sätt.

 

Miljö och klimat

Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår egen miljöpåverkan.


Vad gör vi?

- Vi reser inte i onödan utan nås i huvudsak via våra digitala kanaler och via telefon.

- Vi ser till att med små årgärder minska vår energiförbrukning genom att välja bra belysning, uppvärmning, temperatur i lokalen. 

- Vi ser över möjligheterna att städa utan kemikalier

- Vi jobbar så digitalt det bara går och undviker utskrifter i möjligaste mån

- Vi ser till att alla våra partners levererar material digitalt istället för papper.

- Vi ser till att minska på matsvinn, konsumtion och 


Utmaning för oss?

- Resandet till våra kunduppdrag

Livly Konsulting föreläser, utbildar och erbjuder rådgivning och behandling vid psykisk ohälsa. 


Hållbarhet


Köpvillkor

Organisationsnr: 

          969789-7701

steffen.olsen@livlykonsulting.se


Livly Konsulting

Sandbäcksgatan 7,
653 40 Karlstad