FÖRELÄSNING, UTBILDNING & WORKSHOP

FÖRELÄSNING, UTBILDNING, WORKSHOP

 

Vi anpassar efter behovet på din arbetsplats


Vid psykisk ohälsar saknar ofta individen helt eller delvis probleminsikt. Arbetsgivarna saknar ofta kunskap, verktyg, processer och stödresurser. Med en strukturerad modell ser vi till åtgärda problemen och skapa resultat för både individ och affär. 


Problemen orsakar:

- ökade sjukskrivningar

- dolda kostnader

- missriktade rehabiliteringsinsatser

- produktionsbortfall

- personligt lidande

- kvalitets- och säkerhetsrisker


Vi har kompetens om följande missbruk:


- alkohol- och droger

- spel

- självskadebeteende

- sockerberoende

- ätstörningar

- tablettmissbruk

- sexmissbruk

- kriminalitet


FÖRELÄSNINGAR


Föreläsning


Vi erbjuder föreläsningar inom samtliga våra områden och hittar formen efter samtal med dig om behov och fokusområden.


Målgrupp:

 • ledningsgrupper: fokus på psykisk ohälsa och dolda kostnader, risker och produktionsbortfall.
 • chefer: chefens ansvar, se signaler, hur man agerar, svåra samtal, uppföljning och stöd
 • medarbetare fokuserar vi på medarbetarens ansvar, vad du ska göra om du känner oro för dig själv eller en kollega.
 • HR: resursstöd, verktyg för att stötta chefer i organisationen


UTBILDNINGAR


Utbildning, kartläggning, processer och verktyg


Vi hjälper till att utbilda, kartlägga och skapa processer och verktyg. Om du även behöver rådgivning, stödresurser och uppföljning hjälper vi självklart även till med det. Vi hjälper dig med:

- alkohol och drogplicy (inkl alla andra beroenden som spelberoende och medberoende)

- mål och aktivitetsplaner

- identifiera och kartlägga problem

- effektiva metoder för att förändra beteende

- stärka ledarskapet

- stöd till ledare vid svåra samtal

- handlingsplaner, rutiner och verktyg


Målgrupp:

 • ledningsgrupper: fokus på psykisk ohälsa och dolda kostnader, risker och produktionsbortfall.
 • chefer: chefens ansvar, se signaler, hur man agerar, svåra samtal, uppföljning och stöd
 • medarbetare fokuserar vi på medarbetarens ansvar, vad du ska göra om du känner oro för dig själv eller en kollega.
 • HR: resursstöd, verktyg för att stötta chefer i organisationen

WORKSHOP

Vi håller i en workshop och identifierar problem, vad som behöver göras samt planen framåt.

Målgrupp:

 • ledningsgrupper: fokus på psykisk ohälsa och dolda kostnader, risker och produktionsbortfall.
 • chefer: chefens ansvar, se signaler, hur man agerar, svåra samtal, uppföljning och stöd
 • medarbetare fokuserar vi på medarbetarens ansvar, vad du ska göra om du känner oro för dig själv eller en kollega.
 • HR: resursstöd, verktyg för att stötta chefer i organisationenCOACHNING OCH RÅDGIVNING


Coachning, rådgivning per timme om beroendeproblematik


- Stöd inför och under samtal med medarbetare

- Alkolhol och drogpolicy

- Stöd till ledare vid rehabilitering samt när medarbetare återgår till arbetet

- Handlingsplaner, rutiner och verktyg

BEHANDLING

Våra samtalsterapeuter har lång erfarenhet av att jobba med företag och organisationer inom missbruk- och beroende. De flesta har egna erfarenheter av beroende.. Vi vet att det finns en lösning på problemen! Med samtal samt effektiva verktyg ser vi till att du får rätt hjälp. 

Givetvis är samtalen anomyma. 


Första steget mot ett tillfrisknande och ett liv i frihet är att våga prata om det!


Livly Konsulting föreläser, utbildar och erbjuder rådgivning och behandling vid psykisk ohälsa. 


Hållbarhet


Köpvillkor

Organisationsnr: 

          969789-7701

steffen.olsen@livlykonsulting.se


Livly Konsulting

Sandbäcksgatan 7,
653 40 Karlstad