Hem
Psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA & BEROENDEPROBLEM


STRESS, ALKOHOL & DROGPROBLEM. LÖSNINGAR VI VET FUNGERAR EFTERSOM VI SJÄLVA VARIT EN DEL AV PROBLEMET.

FÅ EN TRYGG, ATTRAKTIV OCH LÖNSAM ARBETSPLATS, VI HJÄLPER DIG MED PSYKISK OHÄLSA OCH MISSBRUK SAMT SUICIDEPREVENTION.

UTBILDNING & FÖRELÄSNING


Vi anpassar utbildningar efter:

- ledningsgrupper med fokus på kostnader och produktionsbortfall samt hur hantera själva ohälsan

- HR-organisationer, stöd och hjälp så de kan hantera ohälsan

- chefer och medarbetare så de känner igen signaler och får verktyg


WORKSHOP


Efter gemensam kartläggning och behovsanalys utför vi workshops med allt från ledningsgrupper till chefer och medarbetare för att förebygga problem, ge verktyg och modeller. 


 


RÅDGIVNING & BEHANDLING


Allt från hjälp och stöd till chefer och ledningsgrupper till anonym rådgivning till medarbetare. 

 

 

ÖKAD OHÄLSANärmare en miljon människor i Sverige har en riskfylld konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel.

Det medför problem för såväl familj som vänner och arbetsgivare. Ohälsa i form av exempelvis alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende och tillhör vår tids stora hälsoutmaningar. Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har mer än dubblerats de senaste åren och står numera för nästan hälften av alla sjukfall

Livly Konsulting föreläser, utbildar och erbjuder rådgivning och behandling vid psykisk ohälsa. 


Hållbarhet


Köpvillkor

Organisationsnr: 

          969789-7701

steffen.olsen@livlykonsulting.se


Livly Konsulting

Sandbäcksgatan 7,
653 40 Karlstad